خلاصه | الکتروکاردیوگرام

خلاصه

نوار قلب یک روش ساده ، سریع و غیرتهاجمی برای تشخیص بیماری های جدی و تهدید کننده زندگی است. به خصوص آریتمی قلبی و قلب حملات را می توان به راحتی و به سرعت با استفاده از نوار قلب تشخیص داد و سو the ظن این بیماری ها همیشه منجر به استخراج نوار قلب می شود. با این حال ، از آنجا که نوار قلب می تواند به سرعت و به راحتی دلایل احتمالی قلبی علائم را رد کند ، در حال حاضر تقریباً در هر بیمار نوار قلب گرفته می شود. از آنجا که به هیچ فن آوری پیچیده ای نیاز نیست ، انتقال ECG آسان است و بنابراین می تواند در سایت نیز استخراج شود ، به عنوان مثال برای تشخیص مستقیم قلب حمله. با این وجود ، به دلیل امکانات تشخیصی بسیار متنوع و مشخص ECG ، تفسیر صحیح آن و تشخیص صحیح انحرافات مختلف هنجار بسیار دشوارتر است.