سولفونیل اوره: اثرات دارویی ، عوارض جانبی ، مقدار مصرف و موارد مصرف

اثرات

سولفونیل اوره (ATC A10BB) دارای ضد دیابت ، ضد قند خون و انسولین خواص منشی.

مواد تشکیل دهنده فعال

نسل اول:

نسل 2:

نسل 3:

قس

دیابت نوع 2 ، گلینیدها