سولفادیمیتوکسین

محصولات

سولفادیمیتوکسین به صورت قطره ای (Relardon) به صورت تجاری در دسترس است. از سال 1970 در بسیاری از کشورها تصویب شده است.

ساختار و خواص

سولفادیمیتوکسین (C12H14N4O4S، Mr = 310.3 گرم در مول) یک سولفونامید است.

اثرات

سولفادیمیتوکسین (ATCvet QJ01EQ09) باکتریواستاتیک و ضد پروتزوئال است. این اثرات به دلیل مهار انگلی است اسید فولیک سنتز.

موارد مصرف

برای درمان بیماری های عفونی در سگ ها ، گربه ها ، پرندگان و سایر حیوانات کوچک.