تقویت پشت ران

”پل زدن با اتصال پاشنه” خود را در حالت خوابیده قرار دهید و دستان خود را در مقابل خود قرار دهید قفسه سینه. هر دو پاشنه را کمی دور از باسن قرار دهید. کمر خود را صاف کرده و فشار دهید عضلات شکمی.

از این وضعیت شروع ، باسن خود را بالا بیاورید تا با ران شما در یک خط مستقیم قرار گیرد. این حرکت را 15 بار انجام دهید. پس از یک استراحت کوتاه ، موقعیت را در قسمت بالایی به مدت 15 ثانیه در پاس دوم حفظ کنید. به تمرین بعدی ادامه دهید