استرابیسموس (چشمان ضربدری): تاریخچه پزشکی

تاریخچه پزشکی (سابقه بیمار) یک عامل مهم در تشخیص استرابیسم (استرابیسم) است.

سابقه خانوادگی

 • آیا سابقه مکرر بیماری چشم در خانواده شما وجود دارد؟

تجزیه و تحلیل اجتماعی

جاری تاریخچه پزشکی/ تاریخچه سیستمیک (شکایات جسمی و روانی).

 • چه مدت متوجه شده اید که چشم ها دیگر در یک جهت نگاه نمی کنند؟
 • آیا لحظه ای تحریک کننده وجود داشت؟
 • چه علائم دیگری را مشاهده کرده اید ، به عنوان مثال
  • اختلال بینایی
  • سوزش چشم
  • لرزش چشم
  • دید دوگانه
  • پلک زدن مکرر
  • حساسیت به نور

anamnesis گیاهی شامل. آنامز تغذیه ای

anamnesis خود شامل. anamnesis دارو

 • بیماری های قبلی (بیماری های چشم)
 • عملیات
 • آلرژی
 • تاریخچه دارو