خلط: علائم ، شکایات ، علائم

علائم و شکایات زیر ممکن است همراه با خلط (خلط) رخ دهد:

علائم پیشرو

علائم مرتبط

  • سرفه کردن (Lat. Tussis)
  • احساس جسم خارجی
  • خستگی
  • ضعف عمومی
  • Febbre
  • بوی بد دهان (هالیتوز ، سنگ معدن فتور)