ورزشکار و خانم ورزشکار

ورزش سالم است ، جسم و روح را متناسب نگه می دارد و رفاه و عملکرد را افزایش می دهد

از این رو برای هر ورزشكار مهم است كه فرد خود را برای شرایط مناسب بهینه تمرین بداند. چک کردن ورزشکار برای اوقات فراغت ، تفریحی و سلامت این ورزشکار شامل تعیین رایانه در مورد خطرات بهداشتی فردی ، فاکتورهای مشترک - با عوامل ایجاد کننده - بیماری های موجود و نیازهای اضافی ماده حیاتی فرد است. این ورزشکار فردی را دریافت می کند سلامت، پیشگیری ، تغذیه ، ماده حیاتی ، سازگاری یا توصیه های آموزشی مبتنی بر یک سیستم خبره. یکی دیگر از م componentلفه های چک کردن ورزشکار برای تفریح ​​، آماتور و سلامت ورزشکاران محاسبه ترکیب بدن بهینه ، کالری مورد نیاز روزانه و آموزش بهینه است قلب نرخ. چک کردن ورزشکار برای یک ورزشکار رقابتی نیاز به مواد حیاتی فردی را تعیین می کند و بهینه سازی می کند رژیم غذایی. علاوه بر این ، شما تغذیه فردی ، مواد حیاتی و توصیه های آموزشی را دریافت خواهید کرد. برای افزایش عملکرد ، توصیه های مواد مغذی و حیاتی شما با موارد زیر مطابقت دارد:

  • مرحله ساخت آموزش
  • مرحله قبل از مسابقه
  • روز مسابقه
  • مرحله بازسازی بعد از مسابقه

بیش از 100 رشته ورزشی برای انتخاب چک ورزشکار در دسترس است. سیستم متخصص پزشکی هنگام انتخاب رشته های ورزشی مناسب ، خطرات بهداشتی فردی و بیماری های موجود را در نظر می گیرد. چک های منظم ورزشکار ، فرد شما را بهینه می کند سازگاری یا برنامه آموزشی و عملکرد شما.