آتل پس از جراحی تیغه بینی | دیواره واژن بینی OP

آتل پس از جراحی تیغه بینی

همچنین می توان به جای استفاده از تامپوناد ، با آتل ساخته شده از فویل سیلیکون ، به مدت 1-2 هفته به جای استفاده از تامپوناد ، تیغه را تثبیت کرد. این آتل ها در بینی با بخیه کوچک آتل سیلیکونی مدرن است تنفس لوله ها.

این اجازه می دهد تا مقدار کمی هوا وارد هوا شود بینی. با این حال ، در اولین ساعات پس از عمل ، بیمار باید نفس بکشد دهان. خشکی دهان ممکن است رخ دهد ، که می تواند با مرطوب کردن منظم دهان کاهش یابد. معمولاً آتل سیلیکونی پس از 5-10 روز برداشته می شود.