Splayfoot (Pes Transversoplanus): درمان جراحی

در موارد نادر ، جراحی درمان ضروری می شود اگر اقدامات محافظه کارانه به موفقیت مطلوب منجر نشده باشد ، باید این را در نظر گرفت درد شدید یا مداوم است ، یا تغییر شکل همزمان انگشت پا وجود دارد.

بسته به علائم ، اقدامات زیر ممکن است در نظر گرفته شود:

  • مداخله بافت نرم برای اصلاح در دوره تاندون.
  • استئوتومی اصلاحی (استئوتومی تبدیل) - تبدیل استخوانی.
  • کوتاه شدن سر متاتارس

معمولاً تنها پس از یک هفته می توان پای آسیب دیده را بارگیری کرد.