گلودرد: علائم ، شکایات ، علائم

علائم و شکایات زیر ممکن است همراه با گلو درد باشد:

علائم پیشرو

 • گلو درد

علائم مرتبط

 • احساس عمومی بیماری
 • Febbre
 • دیسفونی (گرفتگی صدا)
 • سرفه تحریک پذیر
 • دیسفاژی (اختلال بلع)

علائم هشدار دهنده (پرچم های قرمز)

 • اطلاعات anamnestic:
  • اچ آی وی، سوزاک, دیفتری (کوپن های شبه غشایی خاکستری که حذف آنها باعث خونریزی می شود).
  • سرکوب سیستم ایمنی
 • استریدور (سوت زدن تنفس صوتی که هنگام الهام و یا انقضا (استریدور تنفسی / بازدمی) ایجاد می شود یا اختلال تنفسی اپی گلوتیت (التهاب کلم بروکلی)، حاد؛ علائم اصلی عبارتند از استریدور تنفسی و دیسفاژی (مشکل در بلع).
 • آگرانولوسیتیک آنژین (نادر ، به عنوان مثال ، با تیروستاتیک داروهای).