شمارش خون کوچک: آنچه را نشان می دهد

شمارش خون کوچک چیست؟

یک شمارش خون کوچک به پزشک یک دید کلی از تعداد سلول های خونی فردی می دهد. گلبول های قرمز (گلبول های قرمز)، گلبول های سفید (لکوسیت ها) و پلاکت ها (ترومبوسیت ها) اندازه گیری می شوند. علاوه بر این، مقدار رنگدانه قرمز خون (هموگلوبین) و کسر حجمی گلبول های قرمز (هماتوکریت) برای تعیین سایر مقادیر آزمایشگاهی مانند MCV، MCHC و MCH استفاده می شود.

به لطف تجهیزات آزمایشگاهی مدرن، یک شمارش خون کوچک را می توان کاملاً خودکار، سریع و آسان تعیین کرد. سایر روش های معاینه تکمیل کننده شمارش خون کوچک هستند. مقادیر کبد، ارزش کلیه یا تجزیه دقیق لکوسیت ها (شمارش خون افتراقی) نیز در صورت لزوم توسط پزشک تجویز می شود.

چه زمانی شمارش خون کوچک را تعیین می کنید؟

همچنین پزشک قبل از عمل یک شمارش خون کوچک را تجویز می کند تا بتوان از عوارض احتمالی زودرس جلوگیری کرد یا به سرعت درمان کرد. به عنوان مثال، این موارد شامل افزایش خطر خونریزی به دلیل تعداد کم پلاکت است.

شمارش خون کوچک: مقادیر

مردان

زنان

اریتروسیت ها

4.8 - 5.9 میلیون در میکرولیتر

4.3 - 5.2 میلیون در میکرولیتر

لکوسیت ها

4000 - 10.000 در میکرولیتر

4000 - 10.000 در میکرولیتر

پلاکت ها

150.000 - 400.000 در میکرولیتر

150.000 - 400.000 در میکرولیتر

هموگلوبین

14-18 گرم در دسی لیتر

12-16 گرم در دسی لیتر

هماتوکریت

40 - 54٪

37 - 47٪

MCH

28 - 34 صفحه

28 - 34 صفحه

MCV

78 - 94 fl

78 - 94 fl

MCHC

30-36 گرم در دسی لیتر

30-36 گرم در دسی لیتر

در کودکان، مقادیر نرمال پارامترهای مختلف به سن بستگی دارد.

شمارش خون کوچک: چه زمانی مقادیر بسیار پایین است؟

سطوح پایین لکوسیت ها (لکوپنی، لکوسیتوپنی) به عنوان مثال در تعدادی از عفونت ها، در طول شیمی درمانی و در اشکال خاصی از لوسمی رخ می دهد.

تعداد کم پلاکت ها (ترومبوسیتوپنی، ترومبوسیتوپنی) نیز ممکن است نشان دهنده لوسمی باشد. سایر علل احتمالی عبارتند از خونریزی، برخی داروها، کمبود آهن یا ویتامین و عفونت.

شمارش خون کوچک: چه زمانی مقادیر خیلی زیاد است؟

افزایش لکوسیت ها (لکوسیتوز) معمولاً در زمینه عفونت ها و التهاب های حاد رخ می دهد.

اگر خون حاوی تعداد زیادی پلاکت باشد (ترومبوسیتوز)، خطر لخته شدن خون افزایش می یابد. بیماری های مغز استخوان و تومورهای بدخیم باید به عنوان علل حذف شوند.

اگر مقادیر در شمارش خون کوچک تغییر کرد چه باید کرد؟

اگر شمارش خون کوچک ناهنجاری های جزئی را نشان دهد، معمولاً هیچ دلیلی برای نگرانی وجود ندارد.