سیلیکون: توابع

سیلیکون یک جز necessary ضروری از موکوپلی ساکاریدها در اپی تلیا و بافت ها است.

سیلیکون برای موارد زیر مهم است:

  • قوی مو و ناخن های قوی
  • حفظ رطوبت و ضخامت پوست
  • تشکیل استخوان [اثر احتمالی] - ویتامین D مستقل