عوارض جانبی پس از قطع مصرف | عوارض جانبی دیکلوفناک

عوارض جانبی پس از قطع مصرف

If دیکلوفناک برای مدت کوتاهی به دلیل حاد مصرف شده است درد یا التهاب حاد ، معمولاً می تواند بدون هیچ مشکلی قطع شود. معمولاً این هیچ عارضه جانبی ایجاد نمی کند. در صورت قطع مصرف دارو پس از استفاده طولانی تر ، باید با پزشک مشورت شود.

If دیکلوفناک در زمینه بیماریهای التهابی مزمن مانند روماتوئید مصرف می شود آرتروز، فقط می تواند علائم را تسکین دهد و خود بیماری را متوقف یا درمان نکند. بر این اساس، درد و فرآیندهای التهابی می توانند پس از قطع دارو یا با تاخیر در یک حمله به اصطلاح روماتیسمی مستقیماً ظاهر شوند.