تمرین برخورد با شانه 4

"شما ضمیمه کنید ترابند به دستگیره درب / دسته پنجره و یک سر آن را محکم در یک دست نگه دارید. بازوی بالای آن نزدیک به بالاتنه ثابت است و در آرنج 90 درجه خم می شود. در موقعیت شروع ساعد تا آنجا که ممکن است به بیرون چرخانده شود.

شما در حالت مفصل ران و کمی خم هستید. شکم ، پاها و پایین تنش دارند. "از وضعیت شروع ، آرنج خود را 90 درجه خم کرده و بیاورید ساعد به موازات کف به سمت بالای بدن خود.

مطمئن شوید که شانه ها تا گوش بالا نرفته اند ، بلکه به سمت عقب و پایین کشیده شده اند قفسه سینه صاف شد مچ دست ثابت می ماند و خم نمی شود. در هر شانه حدود 15 تکرار 3 سته انجام دهید. ادامه مقاله تحت فشار قرار دادن شانه - تمرینات