کفی های حسی: چه زمانی لازم است؟

ارتزهای حسی حرکتی پا چگونه کار می کنند؟

ویژگی خاص کفی های حسی-حرکتی نرم، پدهای فشاری – محفظه های الاستیک است که به آن پد نیز می گویند. آنها در کف پا تعبیه شده اند و سلول های حسی (گیرنده ها) را که مسئول درک عمق خود بدن هستند، به طور دائم تحریک می کنند. مغز از محرک های انتقال یافته توسط این سلول های حسی برای تعیین موقعیت بدن در فضا استفاده می کند.

علاوه بر این، کفی‌های حسی حرکتی باعث ایجاد تغییراتی در کشش در تاندون‌های عضلات پا می‌شوند. این باعث تغییر درک عمق می شود. هنگامی که مغز این اطلاعات جدید را پردازش می کند، ماهیچه های پا بر این اساس واکنش نشان می دهند. در نهایت، کفی‌های حسی حرکتی وضعیت بهتری را ایجاد می‌کنند که با تنش و گرفتگی عضلات مقابله می‌کند.

کفی های حسگر موتور: تجربه