سلنیوم: وضعیت تأمین

سلنیوم در نظرسنجی ملی تغذیه II (2008) گنجانده نشده است. در مورد مصرف سلنیوم در جمعیت آلمان ، داده ها فقط از یک مطالعه توسط Drobner و همکاران وجود دارد. در سال 1996

در مورد وضعیت تأمین می توان اظهار داشت:

  • به طور متوسط ​​، مردان 41 میکروگرم و زنان 30 میکروگرم سلنیوم در روز به خودشان و در نتیجه دریافت توصیه شده توسط DGE.
  • زنان باردار و مادران شیرده هیچ گونه نیاز اضافی به سلنیوم ندارند. بر این اساس ، توصیه های دریافتی سلنیوم نیز به طور متوسط ​​توسط زنان باردار و شیرده به دست می آید.

از آنجا که توصیه های مصرف DGE بر اساس نیازهای افراد سالم و دارای وزن طبیعی است ، ممکن است یک نیاز اضافی فردی (به عنوان مثال به دلیل رژیم غذایی ، داروی طولانی مدت ، داروهای طولانی مدت و غیره) بالاتر از توصیه های مصرف DGE باشد.