اسکیزوفرنی: ریز مغذی درمانی

در چارچوب داروی ریز مغذی ها ، از مواد حیاتی زیر (ریز مغذی ها) برای درمان حمایتی استفاده می شود:

  • اسید فولیک
  • ویتامین C
  • ویتامین E
  • اسید چرب امگا -3 اسید دوکوزاهگزانوئیک
  • اسید چرب ایگوزاپنتانوئیک امگا 3

توصیه های ماده حیاتی فوق با کمک متخصصان پزشکی ایجاد شده است. تمام گفته ها توسط مطالعات علمی با شواهد بالایی پشتیبانی می شوند. برای یک درمان توصیه ، فقط مطالعات بالینی با بالاترین سطح شواهد (درجه 1a / 1b و 2a / 2b) استفاده شد که به دلیل اهمیت بالای آنها ، توصیه درمانی را ثابت می کند. این داده ها در فواصل مشخص به روز می شوند.