شکستگی اسکافوئید: دلایل آن

پاتوژنز (ایجاد بیماری)

شکستگی اسکافوئید معمولاً به دلیل افتادن روی دست بیش از حد افزایش یافته ایجاد می شود.

علل (علل)

آسیب ها ، مسمومیت ها و عواقب دیگر دلایل خارجی (S00-T98).

  • بر روی دست hyperextended قرار بگیرید