خارش پوست سر (خارش کاپیتوس): آزمایشات تشخیصی

اختیاری تشخیص دستگاه پزشکی - بسته به نتایج تاریخ ، معاینهی جسمی, تشخیص آزمایشگاهی، و واجب تشخیص دستگاه پزشکی - برای شفاف سازی تشخیص افتراقی.

  • بازرسی از پوست under Wood light - نور چوب (Wood lamp) در پوست برای بررسی کانون های بیماری فلورسنت و تغییرات رنگی روی پوست استفاده می شود. نور لامپ Wood در محدوده نور UV-A موج بلند (340-360 نانومتر) است. درماتوز (پوست بیماری ها) که اثر خاصی از فلورسانس بر روی پوست ایجاد می کند ، به عنوان مثال ، کچلی (سر قارچ) و tinea versicolor (Kleienpilzflechte ، همچنین: Kleieflechte).