قایقرانی در حالت ایستاده

"قایقرانی ایستاده در حالی که زانوها را کمی خم کرده ، به پهلو باز کنید. با اشاره به قسمت بالاتنه خود را به طور فعال صاف کنید استرنوم به سمت بالا و تیغه های شانه خود را به عقب / پایین بکشید. هر دو بازو در سطح شانه به جلو کشیده شده اند.

اکنون آرنج ها را تا حد امکان در سطح شانه به عقب بکشید. عقربه ها به سمت جلو ادامه دارند. تیغه های شانه اکنون به هم نزدیک شده اند.

تصور کنید یک مداد بین تیغه های شانه تعمیر می کنید. این حرکت را 2 بار با 15 بار انجام دهید. با تمرین بعدی ادامه دهید