از قایقرانی جلوگیری شد

"قایقرانی خم شده »با زانوی خود کمی خم شده و به حالت مفصل ران قرار بگیرید. با بالاتنه مستقیم به جلو خم شوید و بگذارید بازوها به حالت کشیده آویزان شوند. حالا آرنج ها را محکم به عقب بکشید تا دستانتان به سمت شما بیایند قفسه سینه.

این تمرین را می توانید با وزنه هایی که در دست دارید نیز انجام دهید. مهم است که پشت صاف باقی بماند در حالی که آرنج ها به عقب کشیده می شوند. نگاه دائماً به صورت مورب به سمت پایین هدایت می شود. هر کدام 2 ست 15 تکراری انجام دهید. با تمرین بعدی ادامه دهید