ریشه گل رز (Rhodiola Rosea): غذا

ریشه گلاب به طور عمده به عنوان یک داروی گیاهی استفاده می شود. در جمهوری کومی در اورال شمالی ، یک مشت ریشه خشک شده روی 500 میلی لیتر ودکا ریخته یا جوشانده شد آب و به عنوان تنتور یا عصاره استفاده می شود. به خصوص در سیبری ، آلاسکا و گرینلند ، ریشه گل سرخ گاهی به عنوان یک نوشیدنی گیاهی یا چای مصرف می شود. برگ ها به صورت سالاد تهیه می شوند. با توجه به سازش زا اثرات و ایمنی از ریشه گل سرخ، علاقه به این گیاه دارویی در سراسر جهان افزایش یافته است. با ادامه روند رو به زوال گیاه وحشی ، Rhodiola rosea اکنون به عنوان محصول کشت می شود. در اروپا ، ریشه گل رز فقط به صورت رژیمی موجود است مکمل.