خطرات حین آموزش | آموزش روتاتور کاف

خطرات حین آموزش

یکی از بزرگترین خطرات در آموزش روتاتور کاف اول از همه جاه طلبی بیش از حد است. این بدان معناست که شما بیش از حد سریع می خواهید و ماهیچه ها را بیش از حد بار می کنید. ورزش ها گاهی اوقات به درستی انجام نمی شوند ، که می تواند منجر به آسیب جدی شود. اگر مطمئن نیستید و نمی دانید کدام تمرینات مناسب هستند ، منطقی است که با یک مربی یا درمانگر مجرب مشورت کنید که می تواند تمرینات را به شما آموزش دهد و از انجام صحیح آنها اطمینان حاصل کند. به طور خلاصه ، خطرات متعددی وجود دارد: بی تجربگی استرس زیاد بار اضافی عضلات بدون آموزش در برنامه تمرینی

  • بی تجربگی
  • تمایل زیاد به ازدواج
  • اضافه بار عضلات
  • هیچ آموزشی در برنامه آموزشی ادغام نشده است
  • اجرای نادرست تمرینات