رموگلیفلوزین

ساختار و خواص

رموگلیفلوزین (سی23H32N2O8، Mr = 464.5 گرم در مول) در وجود دارد داروهای به عنوان remogliflozinetabonate ، an استر پیش داروی رموگلیفلوزین.

اثرات

رموگلیفلوزین دارای خواص ضد دیابت و ضد قند خون است. این یک بازدارنده انتخابی است سدیم-گلوکز حمل و نقل مشترک 2 (SGLT2). این حمل و نقل مسئول جذب مجدد آن است گلوکز در لوله پروگزیمال نفرون. مهار منجر به افزایش دفع قند از طریق ادرار می شود. مکانیسم عمل مستقل از است انسولین، برخلاف سایر عوامل ضد دیابت. رموگلیفلوزین مخصوص SGLT2 است و SGLT1 را که مسئول ایجاد آن است مهار نمی کند. گلوکز جذب در روده

موارد مصرف

برای درمان نوع 2 دیابت.