شکستگی شعاع: علائم ، شکایات ، علائم

علائم و شکایات زیر ممکن است نشان دهنده شکستگی شعاع (پره) باشد:

  • درد در ناحیه ساعد ، مچ دست
  • نامرتبی استخوان ها