شکستگی شعاع: پیشگیری

اقدامات پیشگیری

  • پیشگیری از حوادث عمومی
  • آموزش جسمی و ذهنی ، تحرک
  • در ورزش لباس محافظ مناسب (مثلاً) مچ دست هنگام اسکیت خطی).
  • کفش های سازگار با آب و هوا ، در صورت لزوم به وسایل کمک برای پیاده روی
  • وسایل منزل مناسب سن
  • پیشگیری از پوکی استخوان
  • درمان بیماری های ناشی از سقوط