هاری: عوارض

بیماری هاری دارای بالاترین میزان مرگ و میر (میزان مرگ و میر) از همه است بیماری های عفونی. معمولاً این بیماری کشنده (کشنده) است.