پیریدوکسین (ویتامین B6): علائم کمبود

کمبود شدید ویتامین B6 نادر است.

مطالعات نشان داده است که تیامین برای متابولیسم و ​​عملکرد مناسب ویتامین B6 لازم است. بنابراین ، افراد الکلی که به دلیل مصرف کم رژیم غذایی نیز دچار کمبود تیامین هستند ، بیشتر در معرض خطر کمبود ویتامین B6 قرار دارند.

برخی مطالعات الکتروانسفالوگرام های غیر طبیعی (EEG) را در کمبود ویتامین B6 ثبت کرده اند. سایر علائم عصبی که با کمبود شدید اتفاق می افتد ، تحریک پذیری ، افسردگی، و گیجی. علائم دیگر شامل گلوسیت (التهاب قارچ) است زبان) ، زخم یا زخم در دهان، و راگادس (ترک و زخم) در گوشه های دهان.