PUVA: تعریف، حوزه کاربردی، رویه، خطرات

PUVA چیست؟

PUVA مخفف Psoralen و فتوتراپی UV-A است و نوعی نور درمانی است. در اینجا، پسورالن، یک ماده طبیعی که در اسانس گیاهان مختلف یافت می شود، پوست را حساس می کند و آن را به اشعه UV-A بعدی حساس می کند. دو شکل وجود دارد:

درمان موضعی PUVA

درمان سیستمیک PUVA

در درمان سیستمیک PUVA، پسورالن در کل بدن توزیع می شود. برای این منظور بیمار دو ساعت قبل از تابش اشعه UV-A قرص پسورالن مصرف می کند.

چه زمانی PUVA انجام می دهید؟

با PUVA چه کار می کنید؟

خطرات PUVA چیست؟

PUVA یک نور درمانی بسیار موثر اما در عین حال فشرده است. به دلیل خطرات زیر، پوست و چشم ها باید در حین و بعد از درمان به طور ویژه محافظت شوند:

  • اثر سرطان زای احتمالی ناشی از اشعه ماوراء بنفش
  • واکنش فوتوتوکسیک - نوعی آفتاب سوختگی به دلیل افزایش حساسیت به نور
  • پیری سبک پوست
  • آفتاب سوختگی
  • ملتحمه و التهاب قرنیه (کراتیت)
  • لکه های کبدی (عدسی)

پوست هنوز برای حدود سه تا چهار ساعت با PUVA موضعی و حداقل برای دوازده ساعت با PUVA سیستمیک به دلیل پسورالن بسیار حساس است. محافظت مداوم از پوست و استفاده از عینک محافظ در برابر اشعه ماوراء بنفش پس از درمان، حتی در اتاق های بسته ضروری است، زیرا نور UV می تواند از شیشه پنجره نیز نفوذ کند.