ریه (پزشکی تنفسی)

ریه یکی از شاخه های طب داخلی است. به پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری های ریه، برونش و پلور می پردازد. اینها برای مثال عبارتند از:

 • آسم برونش
 • @ برونشیت مزمن و برونشیت انسدادی مزمن
 • بیماری انسداد مزمن ریوی (COPD)
 • سل ریوی
 • آمفیزم ریه (اتساع ریه ها)
 • پنومونی شدید
 • فشار خون ریوی (فشار خون بالا در شریان های ریوی)
 • جنب (التهاب پلورا)
 • فیبروز کیستیک (موکوویسیدوز)
 • فیبروز ریوی
 • آپنه خواب (وقفه های تنفسی شبانه)
 • آمبولی ریه
 • بیماری بینابینی ریه (بیماری بافت ریه)

در بخش ریه یک بیمارستان، معایناتی نیز برای روشن شدن اشعه ایکس نامشخص و سایر یافته ها انجام می شود. این امر زمانی ضروری است که مشکوک به تغییرات ریوی بدخیم، عفونی یا ایمونولوژیک باشد.