روانپزشکی و روان تنی

بیماری های روانی معمولی که توسط روانپزشکان درمان می شوند عبارتند از:

 • افسردگی
 • اختلالات دوقطبی
 • خودکشی
 • اختلالات وحشت
 • جنون جوانی
 • اختلالات اعتیاد آور
 • اختلالات اشتها
 • مرزی
 • فرسودگی شغلی
 • اختلالات دمانس
 • اختلالات جسمی (شکایت هایی که نمی توان به دلایل فیزیکی مانند سندرم روده تحریک پذیر، اضطراب قلبی) ردیابی کرد.

بسیاری از کلینیک ها نیز مراقبت های سرپایی را در زمینه روانپزشکی و روان تنی ارائه می دهند. در طول روز از بیماران اعصاب و روان در آنجا مراقبت می شود.

درمان های روانپزشکی

روانشناسی

این زیر حوزه از روان تنی به شکایات فیزیکی غیرقابل توضیحی می پردازد که علت واقعی آن استرس روانی است. چنین اختلالات جسمی می تواند خود را نشان دهد، به عنوان مثال، به عنوان وزوز گوش، شکایات گوارشی، مشکلات قلبی یا درد.

مشاور روانپزشکی