ارائه دهنده پروتزهای مقابله ای | پروتز مک مین پروتز کلاهک

ارائه دهنده پروتزهای مقابله ای

تامین کنندگان پروتزهای مقابله ای عبارتند از: ما هیچ ارتباط اقتصادی با هیچ یک از تولید کنندگان فوق نداریم. هیچ یک از پروتزهای ذکر شده توصیه نمی شود.

  • پروتز مکمین ، BHR (جایگزینی مفصل ران بیرمنگام) - شرکت اسمیت و برادرزاده
  • دوروم - شرکت زیمر
  • ASR - شرکت DePuy
  • کورمت 2000 - شرکت کورین
  • بیونیکس - شرکت ESKA