پیشگیری | دیابت بی مزه

پیشگیری

متأسفانه پیشگیری امکان پذیر نیست ، زیرا نمی توان علل را تحت تأثیر قرار داد. در صورت بروز علائم معمول (به بالا مراجعه کنید) ، باید در اسرع وقت با پزشک مشورت شود. اگر تومور در وجود داشته باشد مغزبه عنوان مثال ، هرچه زودتر تشخیص داده شود ، می توان عمل را بهتر انجام داد. یک پیشرفت کلیه التهاب نیز می تواند متوقف شود.

پیش بینی

پیش آگهی مرکزی دیابت insipidus به پیش آگهی بیماری زمینه ای بستگی دارد. اگر تومور علت اصلی باشد ، پیش آگهی براساس میزان تومور قابل عمل است یا خیر ، خوش خیم یا بدخیم و غیره است. به طور کلی پیش آگهی مطلوب است.

با این حال ، تنها در صورتی می توان به درمان دست یافت که بتوان علل را از بین برد. تومور هیپوفیز را می توان به طور کامل از بین برد. با کمک داروی مناسب ، افراد مبتلا می توانند زندگی کاملاً طبیعی داشته باشند.