پیشگیری | فیستول کوکسیس

پیشگیری

به منظور جلوگیری م effectivelyثر از عود a کوکسیکس فیستول، توصیه می شود ناحیه ای که یک بار آسیب دیده است را حفظ کنید مو-رایگان. از آنجا که یک اصلاح ساده معمولاً کافی نیست ، بسیاری از پزشکان به افرادی که زمانی تحت تأثیر قرار گرفته اند ، توصیه می کنند لیزر درمانی کنند.