پروگوانیل

محصولات

Proguanil به صورت روکش دار به صورت تجاری در دسترس است قرص و به طور انحصاری به عنوان یک ترکیب ثابت با atovaquone (مالارون ، عمومی) از سال 1997 در بسیاری از کشورها مورد تأیید قرار گرفته است. فروش محصولات ژنیریک در سال 2013 آغاز شد.

ساختار و خواص

پروگوانیل (سی11H16ClN5، Mr = 253.7 گرم در مول) یک ماده فعال از است بیگوانید گروه این ماده به صورت هیدروکلراید پروگوانیل ، یک بلور سفید وجود دارد پودر که عملا در آن حل نمی شود آب.

اثرات

پروگوانیل (ATC P01BB01) دارای خواص ضد انگلی است.

موارد مصرف

برای پیشگیری و درمان مالاریا.