پیش آگهی | درد ناشی از ستون فقرات گردنی

پیش بینی

پیش آگهی مشکلات مربوط به ستون فقرات گردنی به شدت به علت علائم بستگی دارد. اظهارنظر کلی امکان پذیر نیست. اساساً می توان گفت که مشکلات مزمن اغلب به یک دوره درمان طولانی تر نیاز دارند.

مشکلات حاد غالباً با برطرف شدن آسیب به سرعت برطرف می شوند. با این وجود ، یک توضیح دقیق باید فوری انجام شود. برای جلوگیری از مزمن شدن ، تمرینات باید به طور منظم و با وجدان انجام شود.

همچنین در زندگی روزمره ، برای دستیابی به موفقیت طولانی مدت ، وضعیت قرارگیری بدن ، بار و فشار روی ستون فقرات گردنی باید در نظر گرفته شود. در مورد مشکلات ستون فقرات گردن رحم یا مفصل گیجگاهی فکی که به دلیل استرس رخ داده است ، رویکرد علتی لازم است. مشکلات فک باید توسط دندانپزشک مشخص شود.