پیش آگهی - چه مدت در مرخصی استعلاجی ، چه مدت در کار ناتوان است؟ | شانه TEP

پیش آگهی - چه مدت در مرخصی استعلاجی ، چه مدت در کار ناتوان است؟

چه مدت یک بیمار با یک شانه TEP در مرخصی استعلاجی بستگی به روند بهبودی فردی و شرایط کار دارد. بعد از 3-4 ماه شانه باید در زندگی روزمره کاملاً قابل استفاده باشد ، پس از این مدت نیز می توانید دوباره در میز کار در یک دفتر کار کنید. اگر کار به فشار جسمی بیشتری نیاز دارد و بارهای بیش از 5 کیلوگرم باید مرتباً برداشته شوند ، مرخصی استعلاجی طولانی تر و تقریباً نیم ساله لازم است. ممکن است لازم باشد که کارفرما شرایط کار را متناسب با آن تنظیم کند. به طور معمول ، ادغام مجدد در کار به تدریج انجام می شود ، در ابتدا فرد مورد نظر 2 تا 4 ساعت در روز کار می کند تا دوباره به ساعت کاری کامل برسد.