پیش آگهی | هماتوم اپیدورال

پیش بینی

به دلیل عوارض جدی ، میزان مرگ و میر برای هماتوم اپیدورال نسبتاً زیاد است. حتی اگر جراحی امداد انجام شود و کبودی برداشته می شود ، بیمار در 30 تا 40 درصد موارد می میرد. اگر بیمار از جراحت جان سالم به در برد ، سوال از آسیب بعدی یا دیررس است.

یک پنجم از همه بازماندگان از ناتوانی دائمی بیماری رنج می برند. ورزش درمانی و سایر اقدامات حمایتی می تواند استقلال را در صورت وجود ناتوانی موجود افزایش دهد. نیمی از بیمارانی که با یک بستری می شوند هماتوم اپیدورال بدون آسیب ناشی از آن زنده می مانند و حتی با علائم عصبی موجود همه توانایی ها را به دست می آورند. پیش آگهی هماتوم های ستون فقرات مثبت است ، زیرا با درمان شایسته می توان به بهبود کامل (کاهش) علائم مقطعی پرداخت.