پروکلوپرازین

محصولات

داروهای حاوی پروکلرپرازین دیگر در بسیاری از کشورها ثبت نشده است ، اما سایر فنوتیازین ها در دسترس هستند.

ساختار و خواص

پروکلرپرازین (C20H24ClN3S، Mr = 373.9 گرم در مول) در وجود دارد داروهای به عنوان پروکلرپرازین هیدروژن Maleate ، بلوری سفید تا کمی مایل به زرد پودر که بسیار کم در آن حل می شود آب. این یک مشتق پروپیل پیپرازین کلر دار فنوتیازین است.

اثرات

پروکلرپرازین (ATC N05AB04) دارای خواص ضد روان پریشی ، ضد استفراغ و ضد دوپامینرژیک است.

موارد مصرف

برای درمان تهوع و استفراغ, اسکیزوفرنیاو اختلالات اضطرابی.