پروتئینامید

محصولات

داروهای حاوی پروکائین آمید در بسیاری از کشورها دیگر در بازار موجود نیست. در برخی از کشورهای دیگر ، این دارو به عنوان محلول تزریق در دسترس است.

ساختار و خواص

پروکائین آمید (C13H21N3O ، Mr = 235.3 گرم در مول) مشتق شده از است بی حسی موضعی پروتئین. پروکائین است استر؛ پروکائین آمید یک است آمید. پروكائین آمید در وجود دارد داروهای به عنوان هیدروکلراید پروکائین آمید.

اثرات

پروکائین آمید (ATC C01BA02) دارای خواص ضد آریتمی است. اثرات ناشی از محاصره است سدیم کانال ها

موارد مصرف

برای درمان آریتمی قلبی.