پیشگیری / پیشگیری | درد در کشاله ران - چه چیزی دارم؟

پیشگیری / پیشگیری

هر دو درد کشاله ران به طور کلی می توان از فتق جلوگیری کرد. مراقبت از ماهیچه ها و تقویت آنها با ورزش و ورزش های خاص مهم است. از آنجا که وزن طبیعی باید برای آن تعیین شود اضافه وزن تأثیر منفی شدیدی دارد و بیش از حد فشار می آورد عضلات شکمی، که می تواند منجر به فتق شود.

این همچنین شامل یک سالم است رژیم غذایی، که به میزان قابل توجهی در کاهش خطر فتق کمک می کند ، زیرا از آن جلوگیری می کند اضافه وزن و یبوست به عنوان عوامل خطر برای فتق. همچنین حفظ وضعیت صحیح ، چه هنگام حمل اجسام سنگین و چه در زندگی روزمره ، بسیار مهم است. مفاصل با نشستن و راه رفتن به حالت ایستاده تثبیت می شوند و با کفش مناسب محافظت می شوند. فیزیوتراپیست ها و پزشکان همچنین می توانند از طریق دوره ها و غیره به (استقرار) وضعیت صحیح بدن کمک کنند.