اختلال استرس پس از سانحه: دارو درمانی

هدف درمانی

  • تسکین علائم یا رهایی از علائم

توصیه های درمانی

توجه: دستورالعمل S3 تأکید می کند که داروهای روانگردان نباید به تنهایی یا به عنوان درمان اولیه برای اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) استفاده شوند!

درمان دارویی روانگردان احتمالی برای PTSD مزمن:

سایر یادداشت ها

  • درمان با MDMA (3,4،XNUMX-متیلن دیوکسی-N-متیل آمفتامین ؛ وجد) علائم را تسکین داد اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) در یک مطالعه تصادفی کوچک دو سو کور. نتیجه در یک مطالعه فاز III تأیید خواهد شد.