توموگرافی انتشار پوزیترون (PET): چه زمانی لازم است؟

توموگرافی انتشار پوزیترون چیست؟

توموگرافی گسیل پوزیترون به اصطلاح یک آزمایش تصویربرداری از پزشکی هسته ای است. می توان از آن برای تجسم فرآیندهای متابولیک در مناطق مختلف بدن استفاده کرد. این کار با استفاده از نشانگرهای رادیواکتیو انجام می شود که برای مثال از طریق تزریق به بیمار داده می شود.

چه زمانی توموگرافی گسیل پوزیترون انجام می دهید؟

  • کارسینوم ریه و برونش
  • سرطان های دستگاه گوارش (به عنوان مثال، کارسینوم معده یا کارسینوم مری)
  • سرطان های زنان (سینه، تخمدان، دهانه رحم و غیره)
  • سرطان تیروئید
  • سرطان غده لنفاوی
  • سرطان پوست
  • سرطان پروستات
  • تومورهای مغز

توموگرافی گسیل پوزیترون کجا دیگر استفاده می شود؟

در طول توموگرافی گسیل پوزیترون چه می کنید؟

ترکیب PET/CT: چیست؟

به اصطلاح PET/CT یک روش معاینه است که در آن توموگرافی گسیل پوزیترون با توموگرافی کامپیوتری ترکیب می شود. بیمار مجبور نیست متوالی تحت دو معاینه مختلف قرار گیرد، زیرا دستگاه تصویربرداری نشانگرهای رادیواکتیو PET را اندازه گیری می کند و به طور همزمان تصاویر CT از بدن تولید می کند.

خطرات توموگرافی گسیل پوزیترون چیست؟

معاینات ترکیبی PET/CT مستلزم قرار گرفتن در معرض پرتوهای بالاتری است، زیرا بیمار در معرض پرتوهای PET و توموگرافی کامپیوتری قرار می گیرد. بنابراین، این معاینه تنها پس از بررسی دقیق انجام می شود.

آیا می توان توموگرافی گسیل پوزیترون را در دوران بارداری انجام داد؟

همین امر در مورد شیردهی نیز صدق می کند، زیرا نشانگر رادیواکتیو وارد شیر مادر می شود. اگر یک بیمار شیرده مجبور به انجام توموگرافی انتشار پوزیترون شود، پزشک به او توضیح می دهد که در چه مرحله ای پس از معاینه می تواند شیردهی را از سر بگیرد.

پس از انجام توموگرافی گسیل پوزیترون باید به چه نکاتی توجه کنم؟