انار

گیاه ساقه

Punicaceae ، درخت انار.

داروی دارویی

 • قشر Granati - پوست گارنت: پوست ریشه ، ساقه و شاخه های ضخیم تر L. PH 4 - دیگر رسمی نیست.
 • Granati pericarpum - پوست انار.
 • Granati flos - گل انار
 • منی گراناتی - دانه های انار (هسته)

آماده سازی

 • آب فشرده
 • روغن دانه ها را فشار دهید
 • Punicae granati seminis pulvis

عناصر

 • تانن ها
 • موسیلاژ
 • رزین
 • پلی فنول

اثرات

 • قابض: قابض و برنزه.
 • آنتی اکسیدان (آب میوه)

زمینه های برنامه

 • به عنوان قابض
 • آب میوه به عنوان آنتی اکسیدان
 • در طب عامیانه ، به عنوان مثال ، به عنوان یک داروی تبدیلی.
 • برای مکمل غذایی

مقدار مصرف

آب میوه ، کنسانتره آب