طاعون: دارو درمانی

اهداف درمانی

  • از بین بردن عوامل بیماری زا
  • اجتناب از عوارض

توصیه های درمانی

  • آنتی بیوتیک (آنتی بیوتیک) درمان).
  • شیمی درمانی: داکسی سایکلین (تا 7 روز پس از قرار گرفتن در معرض / قرار گرفتن در معرض).
  • پیشگیری: واکسیناسیون علیه طاعون وجود دارد اما توسط آن توصیه نمی شود سلامت مسئولین.