فیزیوتراپی برای درد و بیماری های پا

پا و مچ پا مفصل انتهای اندام تحتانی را تشکیل می دهد ، که با آن مجبور هستند کل وزن بدن را در حالت ایستاده و راه رفتن به خود بگیرند. پا از کوچک ساخته شده است استخوان ها، آن را انعطاف پذیر تر ، انعطاف پذیر تر و همچنین آسیب پذیر می کند. تاندون آشیل اغلب تحت تأثیر قرار می گیرد ، به ویژه در ورزشکاران.

تحت تنش کششی مداوم است و به خصوص در مورد تحریک می شود مچ پا بی ثباتی. در ادامه مقاله هایی در مورد بیماری های تاندون آشیل خواهید یافت:

 • فیزیوتراپی برای التهاب تاندون آشیل
 • فیزیوتراپی - آشیلودینیا
 • فیزیوتراپی برای پارگی تاندون آشیل
 • مراقبت های بعدی - پارگی تاندون آشیل

در زیر لیستی از مقالات تمرینات تاندون آشیل آورده شده است:

 • تمرینات - تاندونیت آشیل
 • تمرینات - درد تاندون آشیل
 • تمرینات کششی - تاندون آشیل

La مچ پا و پا توسط انواع مختلف احاطه شده است تاندون ها و بافت نرم اینها می توانند بیش از حد تحریک شده و سپس ایجاد شوند درد.

در زیر لیستی از این بیماری ها را پیدا خواهید کرد:

 • فیزیوتراپی برای پارونیوز پارسی
 • فیزیوتراپی برای التهاب تاندون پرونال
 • فیزیوتراپی برای خار پاشنه
 • فیزیوتراپی برای بیماری Ledderhose

در زیر لیستی از مقالات تمرینات مربوط به تاندون ها و اختلالات بافت نرم آورده شده است:

 • پارز کننده لیفتینگ پا را تمرین می کند
 • تمریناتی برای پارسی پروونئال
 • ورزش هایی برای التهاب تاندون پرونال
 • ورزش برای خار پاشنه
 • ورزش برای بیماری Ledderhose

اگر تحرک از مفصل مچ پا فیزیولوژیکی نیست ، یعنی خیلی سفت یا خیلی شل است ، بی ثباتی ها و غیره می توانند ایجاد کنند. محصور شده لیستی از مشکلات مشترک مفصل مچ پا را پیدا خواهید کرد:

 • بی ثباتی مفصل مچ پا
 • فیزیوتراپی برای آرتروز مفصل مچ پا
 • فیزیوتراپی برای شکستگی مچ پا
 • استرس بعد از شکستگی مچ پا
 • درد در مفصل مچ پا
 • فیزیوتراپی برای پارگی رباط

در ادامه تمریناتی برای بیماری های مفصل مچ پا مشاهده خواهید کرد:

 • ورزش هایی برای مفصل مچ پا
 • ورزش هایی برای شکستگی مچ پا
 • رباط پاره شده در پا - چه کاری انجام شود؟

هر وقت غلت می زنید ، پیش پا تحت فشار خاصی قرار می گیرد

به خصوص مفصل متاتارسوفالانژیال و گوی پا تحت فشارهای زیادی قرار می گیرد. در ادامه برخی از مقاله های مربوط به بیماری های قسمت جلوی پا را پیدا خواهید کرد:

 • فیزیوتراپی برای hallux rigidus
 • فیزیوتراپی برای هالوکس والگوس
 • درد در گلوله پا

در زیر تمریناتی برای بیماری های قسمت جلوی پا خواهید یافت:

 • تمریناتی برای آرتروز مفصل متاتارسوفالانژ انگشت شست پا
 • تمرینات برای یک هالوکس ریگیدوس
 • تمرینات برای hallux valgus
 • تمرینات برای جلو پا

اعوجاج یا اضافه بار باعث شکستگی در اطراف پا می شود. محصور شده برخی از موارد از این شکستگی ها را مشاهده خواهید کرد:

 • درمان شکستگی خستگی
 • درمان شکستگی متاتارس
 • شکستگی متاتارس - درد پس از آن
 • شکستگی متاتارس - خیلی زود بارگیری می شود
 • فیزیوتراپی برای شکستگی اسکافوئید پا

بدخیمی پا همیشه روی قوس عرضی و طولی پا و همچنین بالا و پایین تأثیر می گذارد مفصل مچ پا. چرخش فیزیولوژیکی مختل شده است و این می تواند منجر به افزایش سایش شود غضروف مواد و بیش از حد تمرین تاندون ها و رباط ها در ادامه مقاله برخی از موارد بدخیمی پا را پیدا خواهید کرد:

 • فیزیوتراپی برای پاچنبری
 • ورزش با پای چوب
 • فیزیوتراپی برای بدخیمی پا
 • تمرینات برای بدخیمی پا