فیزیوتراپی برای بیماری ها و درد شانه

تحرک گسترده شانه از تعامل متفاوتی تشکیل شده است مفاصل. این ساختار باعث می شود مفصل شانه متحرک ترین مفصل در بدن ما است. به سختی توسط استخوان ها، اما توسط بافت های نرم مانند رباط ها و عضلات نگه داشته می شود. این اجازه می دهد تا درجه بالایی از آزادی حرکت ، و همچنین یک حساسیت بالا به آسیب. در زیر می توانید مروری بر مقالات مربوط به فیزیوتراپی با بیماری های شانه داشته باشید:

 • فیزیوتراپی برای آرتروز شانه
 • فیزیوتراپی برای التهاب تاندون دو سر بازویی
 • فیزیوتراپی برای سندرم گرفتگی شانه
 • فیزیوتراپی در شانه منجمد
 • فیزیوتراپی برای شانه کلسیفیه شده
 • فیزیوتراپی برای بی ثباتی مفصل شانه
 • فیزیوتراپی برای سندرم بازوی شانه
 • فیزیوتراپی برای درد شانه

در زیر می توانید مروری بر مقالات فیزیوتراپی برای شکستگی و علائم همراه شانه داشته باشید:

 • فیزیوتراپی برای پارگی روتاتور کاف
 • کاف روتاتور پاره شده
 • فیزیوتراپی برای پارگی رباط های شانه
 • فیزیوتراپی برای پارگی تاندون عضله دو سر بازویی
 • فیزیوتراپی پس از آندوپروتز کلی شانه
 • فیزیوتراپی پس از شکستگی استخوان یقه استخوان
 • فیزیوتراپی پس از دررفتگی شانه
 • فیزیوتراپی برای ضایعه SLAP

در زیر مقاله هایی با تمرینات فیزیوتراپی برای برخی بیماری های شانه مشاهده خواهید کرد:

 • آرتروز شانه - تمرینات
 • آرتروز مفصل شانه - تمرینات
 • تمرینات برای روتاتور کاف
 • التهاب تاندون عضله دو سر بازو - تمرینات
 • سندرم برخورد شانه - تمرینات
 • آندوپروتز کلی شانه - تمرینات
 • شانه منجمد - تمرینات
 • درد شانه - تمرینات
 • ضایعه SLAP - تمرینات

در زیر لیستی از مقالات با محتوای مربوط به علائم / درد برخی از اختلالات شانه آورده شده است:

 • درد با آرتروز شانه
 • درد / علائم پارگی روتاتور کاف
 • سندرم برخورد شانه - درد
 • آندوپروتز کامل شانه - درد
 • شانه منجمد - علائم / درد

در زیر لیستی از مقالات با اطلاعات عمومی مشاهده خواهید کرد:

 • آرتروز شانه (omarthrosis)
 • پارگی روتاتور کاف
 • سندرم محافظت از شانه
 • شانه TEP
 • بی ثباتی شانه - درمان
 • التهاب تاندون دو سر بازویی - درمان