فیزیوتراپی برای بیماری ها و درد مفصل ران

La مفصل ران اتصال متحرک بین بالاتنه و اندام تحتانی است - پاها. از نظر شکل ، مفصل ران دقیق تر از مفصل مهره ، به مفصل توپی و سوکت اختصاص داده می شود ، زیرا استابولوم استخوان ران را محصور می کند سر در بیشتر موارد این طراحی باعث می شود اتصال نسبتاً پایدار باشد ، اما با این وجود طیف وسیعی از حرکت را از هر جهت فراهم می کند. به دلیل بارهای زیاد هنگام راه رفتن و ایستادن به حالت ایستاده و همچنین بار بالاتنه برای حمل ، برخی از الگوی های آسیب دیدگی و بیماری کاملاً رایج وجود دارد. در ادامه می توانید مقالاتی را در مورد فیزیوتراپی برای بدخیمی مفصل ران و لگن مشاهده کنید:

 • بدرفتاری با لگن
 • فیزیوتراپی برای تفاوت در طول پا
 • قوای لگن
 • فیزیوتراپی برای شکستگی لگن
 • فیزیوتراپی برای سندرم ISG
 • فیزیوتراپی برای انسداد ISG
 • فیزیوتراپی برای دیسپلازی مفصل ران
 • فیزیوتراپی برای گرفتگی مفصل ران

در زیر می توانید مقالاتی با تمرینات بدخیمی مفصل ران و لگن را مشاهده کنید:

 • انحراف لگن - تمرینات
 • محاصره ISG - تمرینات
 • دیسپلازی مفصل ران - تمرینات
 • لگن زدن - تمرینات

در زیر می توانید مروری بر مقالات مربوط به فیزیوتراپی برای بیماری های غضروفی در مفصل ران داشته باشید:

 • فیزیوتراپی برای تعویض کامل مفصل ران
 • فیزیوتراپی برای آرتروز مفصل ران
 • فیزیوتراپی بیماری پرتس
 • فیزیوتراپی برای نکروز سر استخوان ران

در زیر می توانید مروری بر مقالات با تمرینات مربوط به بیماری های غضروفی در مفصل ران داشته باشید:

 • آندوپروتز مفصل ران - تمرینات
 • آرتروز مفصل ران - تمرینات
 • موربوس پرتس - تمرینات
 • نکروز سر استخوان ران - تمرینات

در ادامه می توانید مقالاتی را در مورد فیزیوتراپی برای بیماری های مکرر در اطراف مفصل ران مشاهده کنید:

 • فیزیوتراپی برای دردهای مفصل ران
 • درد معده
 • فیزیوتراپی برای فتق مغبنی
 • فیزیوتراپی برای سندرم Piriformis
 • فیزیوتراپی برای بورسیت

در زیر می توانید مروری بر مقالات با تمرینات مربوط به بیماری های شایع اطراف مفصل ران داشته باشید:

 • ورزش برای مفصل ران
 • فتق اینگوینال - تمرینات
 • سندرم Piriformis - تمرینات