بیماری پرتس: تاریخچه پزشکی

تاریخچه پزشکی (سابقه بیماری) نشان دهنده یک ملفه مهم در تشخیص است بیماری پرتس.

سابقه خانوادگی

 • آیا خانواده شما سابقه اختلالات مکرر سیستم اسکلتی دارند؟

تاریخ اجتماعی

جاری تاریخچه پزشکی/ تاریخچه سیستمیک (شکایات جسمی و روانی).

 • چه تغییراتی در فرزند خود مشاهده کرده اید؟
 • این تغییرات چه مدت وجود داشته است؟
 • آیا کودک درد لگن یا زانو را گزارش می کند؟
 • چه زمانی این درد ایجاد می شود؟ در حالت استراحت ، تحت استرس ، یا به عنوان یک درد ابتدایی؟
 • آیا کودک شما لنگ می زند؟
 • آیا او تنبل راه رفتن است؟ سریع لاستیک خوردن؟

anamnesis گیاهی شامل. آنامز تغذیه ای

شامل Eigenanamnese. anamnesis دارو

 • شرایط از قبل موجود (بیماری های سیستم اسکلتی).
 • عملیات
 • آلرژی
 • تاریخچه دارو