بیماری پرتس: دارو درمانی

هدف درمانی

مسکن درد

توصیه های درمانی

  • بی دردی (تسکین درد) طبق طرح مرحله بندی WHO:
    • مسکن غیر افیونی (پاراستامول، نماینده خط اول).
    • مسکن افیونی با قدرت کم (به عنوان مثال ، ترامادول) + ضد درد غیر افیونی.
    • مسکن افیونی با قدرت بالا (به عنوان مثال ، مورفین) + ضد درد غیر افیونی.
  • در صورت لزوم ، ضد التهاب داروهای / داروهایی که فرآیندهای التهابی را مهار می کنند (داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی ، NSAID ها) ، به عنوان مثال استیل سالیسیلیک اسید (ASS) ، ایبوپروفن.
  • همچنین به بخش «جراحی درمان"و" سایر درمانها ".